ผลงานโครงการระบบผลิตน้ำประปา

        

 ระบบผลิตน้ำประปา(Water Treatment)

1. ผลงานที่ได้ดำเนินการและประสบความสำเหร็จที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ  คือ การก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลน้ำจืด 

    อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง

สามารถชมผลงานตัวอย่างในรูปแบบวีดีโอ และในรูปแบบ power point

-  หากต้องการชมในรูปแบบวีดีโอ   คลิ๊กที่ "  วีดีโอ  "

-  หากต้องการชมในรูปแบบ power point   คลิ้กที่  " power point "

2. โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา  50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  ของเทศบาลตำบลวังชิ้น  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่   คลิ๊กที่ " วังชิ้น "

3. ผลงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา   คลิ้กที่ " อื่นๆ"

  Copyright 2010 www.lctech.co.th All rights reserved.
view