เราบริการงานออกแบบและก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ำให้ได้น้ำประปาตามมาตรฐานการผลิตน้ำประปา งานการออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ รวมไปถึงการการออกแบบและก่อสร้างระบบผลิต Bio Gas เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนจากน้ำเสีย และงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลต่างๆ
Wastewater Treatment
Water Treatment & Water Reuse
Biogas from Wastewater
|Fire Protection
Piping Installaion
Pump Station
                                
  Copyright 2010 www.lctech.co.th All rights reserved.
view